Zdravim všechny,
je mi 15 let, sem z Třebíče moje záliby: hraju na varhany, klavír, klávesy, poslouchám klasiku i moderní hudbu ( hlavně Dan Landa ).
P8120693.bmp (1.97MB)
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 
 
 

1. 1. 2009

Vytvořeno 25.01.2009 16:00:40 | Poslední změna 25.01.2009 16:05:02
1.1.2009

Společně se Zachariášem dnes můžeš děkovat Bohu. Přidej konkrétní díky z Tvého života.

--------------------------------------------------------------------------------
Lk 1,68-79
"1,68 "Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid
1,69 a vzbudil nám mocného spasitele z rodu Davida, svého služebníka,
1,70 jak mluvil ústy svatých proroků od pradávna;
1,71 zachránil nás od našich nepřátel a z rukou všech, kteří nás nenávidí,
1,72 slitoval se nad našimi otci a rozpomenul se na svou svatou smlouvu,
1,73 na přísahu, kterou učinil našemu otci Abrahamovi, že nám dá,
1,74 abychom vysvobozeni z rukou nepřátel a prosti strachu
1,75 jej zbožně a spravedlivě ctili po všechny dny svého života.
1,76 A ty, synu, budeš nazván prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem, abys mu připravil cestu
1,77 a dal jeho lidu poznat spásu v odpuštění hříchů,
1,78 pro slitování a milosrdenství našeho Boha, jímž nás navštíví Vycházející z výsosti,
1,79 aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě a stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje."