Zdravim všechny,
je mi 15 let, sem z Třebíče moje záliby: hraju na varhany, klavír, klávesy, poslouchám klasiku i moderní hudbu ( hlavně Dan Landa ).
P8120693.bmp (1.97MB)
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 
 
 

1. 2. 2009

Vytvořeno 01.02.2009 21:43:40 | Poslední změna 01.02.2009 21:48:18
Jedna dost konkrétní cesta k životu...


Mt 18,21-35
18,21 Tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu: "Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší? Snad až sedmkrát?"
18,22 Ježíš mu odpověděl: "Pravím ti, ne sedmkrát, ale až semdesátkrát semkrát."
18,23 "S královstvím nebeským je to tak, jako když se jeden král rozhodl vyžádat účty do svých služebníků.
18,24 Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který mu byl dlužen mnoho tisíc hřiven.
18,25 Protože mu je nemohl vrátit, rozkázal ho pán prodat i s ženou a dětmi a se vším, co měl, a nahradit ztrátu.
18,26 Tu mu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil: 'Měj se mnou strpení, a všecko ti vrátím!'
18,27 Pán se ustrnul na oním služebníkem, propustil ho a dluh mu odpustil.
18,28 Sotva však ten služebník vyšel, potkal jednoho ze svých spoluslužebníků, který mu byl dlužen sto denárů; chytil ho za krk a křičel: 'Zaplať mi, co jsi dlužen!'  
18,29 Jeho spolusluženík mu padl k nohám a prosil ho: 'Měj se mnou strpení, a zaplatím ti to!'
18,30 On však nechtěl, ale šel a dal ho do vězení, dokud nezaplatí dluh.
18,31 Když jeho spoluslužebníci viděli, co se přihodilo, velice se zarmoutili; šli a oznámili svému pánu všecko, co se stalo.
18,32 Tu ho pán zavolal a řekl mu: 'Služebníku zlý, celý tvůj dluh jsem ti odpustil, když jsi mne prosil;
18,33 neměl ses také ty smilovat nad svým spoluslužebníkem, jako jsem se já smiloval nad tebou?'
18,34 A rozhněval se jeho pán a dal ho do vězení, dokud nezaplatí celý dluh. -
18,35 Tak bude jednat s vámi i můj nebeský Otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru."