Zdravim všechny,
je mi 15 let, sem z Třebíče moje záliby: hraju na varhany, klavír, klávesy, poslouchám klasiku i moderní hudbu ( hlavně Dan Landa ).
P8120693.bmp (1.97MB)
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 
 
 

29. 1. 2009

Vytvořeno 30.01.2009 08:48:09 | Poslední změna 30.01.2009 08:49:10

29.1.2009

Vždycky je možné začít znovu, přijmout Ježíšovu nabídku. J 4,1-26
"4,1 Když se Pán dověděl, že farizeové uslyšeli, jak on získává a křtí více učedníků než Jan -
4,2 ač Ježíš sám nekřtil, nýbrž jeho učedníci -
4,3 opustil Judsko a odešel opět do Galileje.
4,4 Musel však projít Samařskem.
4,5 Na té cestě přišel k samařskému městu jménem Sychar, v blízkosti pole, jež dal Jákob svému synu Josefovi;
4,6 tam byla Jákobova studna. Ježíš, unaven cestou, usedl u té studny. Bylo kolem poledne.
4,7 Tu přichází samařská žena, aby načerpala vody. Ježíš jí řekne: "Dej mi napít!"
4,8 - Jeho učedníci odešli předtím do města, aby nakoupili něco k jídlu.
4,9 - Samařská žena mu odpoví: "Jak ty jako Žid můžeš chtít ode mne, Samařanky, abych ti dala napít?" Židé se totiž se Samařany nestýkají.
4,10 Ježíš jí odpověděl: "Kdybys znala, co dává Bůh, a věděla, kdo ti říká, abys mu dala napít, požádala bys ty jeho, a on by ti dal vodu živou."
4,11 Žena mu řekla: "Pane, ani vědro nemáš a studna je hluboká; kde tedy vezmeš tu živou vodu?
4,12 Jsi snad větší než náš praotec Jákob, který nám tuto studnu dal? Sám z ní pil, stejně jako jeho synové i jeho stáda."
4,13 Ježíš jí odpověděl: "Každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň.
4,14 Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému."  
4,15 Ta žena mu řekla: "Pane, dej mi té vody, abych už nežíznila a nemusela už sem chodit pro vodu."
4,16 Ježíš jí řekl: "Jdi, zavolej svého muže a přijď sem!"
4,17 Žena mu odpověděla: "Nemám muže." Nato jí řekl Ježíš: "Správně jsi odpověděla, že nemáš muže.
4,18 Vždyť jsi měla pět mužů, a ten, kterého máš nyní, není tvůj muž. To jsi řekla pravdu."
4,19 Žena mu řekla: "Pane, vidím, že jsi prorok.
4,20 Naši předkové uctívali Boha na této hoře, ale vy říkáte, že místo, na němž má být Bůh uctíván, je v Jeruzalémě!"
4,21 Ježíš jí odpoví: "Věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít Otce ani na této hoře ani v Jeruzalémě.
4,22 Vy uctíváte, co neznáte; my uctíváme, co známe, neboť spása je ze Židů.
4,23 Ale přichází hodina, ano již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili.
4,24 Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě."
4,25 Žena mu řekla: "Vím, že přichází Mesiáš, zvaný Kristus. Ten až přijde, oznámí nám všecko."
4,26 Ježíš jí řekl: "Já jsem to - ten, který k tobě mluví."