Zdravim všechny,
je mi 15 let, sem z Třebíče moje záliby: hraju na varhany, klavír, klávesy, poslouchám klasiku i moderní hudbu ( hlavně Dan Landa ).
P8120693.bmp (1.97MB)
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 
 
 

3. 1. 2009

Vytvořeno 25.01.2009 16:06:57 | Poslední změna 25.01.2009 16:08:08

3.1.2009

Ježíš je králem. Přečti si dnešní text, zůstaň u verše, který Tě osloví.


Mt 2,1-12  

"2,1 Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se:
2,2 "Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit."
2,3 Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém;
2,4 svolal proto všechny velekněze a zákoníky lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit.
2,5 Oni mu odpověděli: "V judském Betlémě; neboť tak je psáno u proroka:
2,6 'A ty Betlémě v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu, Izraele.'"
2,7 Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma a řekl:  
2,8 "Jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti; jakmile je naleznete, oznamte mi, abych se mu i já šel poklonit."
2,9 Oni krále vyslechli a dali se na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě.
2,10 Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí.
2,11 Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary - zlato, kadidlo a myrhu.
2,12 Potom, na pokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, jinudy odcestovali do své země