Zdravim všechny,
je mi 15 let, sem z Třebíče moje záliby: hraju na varhany, klavír, klávesy, poslouchám klasiku i moderní hudbu ( hlavně Dan Landa ).
P8120693.bmp (1.97MB)
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 
 
 

9. 1. 2009

Vytvořeno 25.01.2009 16:12:48 | Poslední změna 25.01.2009 16:16:16

9.1.2009

Ježíš není superman z jiného světa. Stal se člověkem z masa a kostí. Prožíval pokušení,stál pod útokem pochybností, zneužití své moci. Tvé pokušení a zkoušky mu nejsou cizí. 


Mt 4,1-11  

"4,1 Tehdy byl Ježíš Duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla.
4,2 Postil se čtyřicet dní a čtyřicet nocí, až nakonec vyhladověl.
4,3 Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: "Jsi-li Syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby."
4,4 On však odpověděl: "Je psáno: 'Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.'"
4,5 Tu ho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu
4,6 a řekne mu: Jsi-li Syn Boží, vrhni se dolů; vždyť je psáno: 'Svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen'!"  
4,7 Ježíš mu pravil: "Je také psáno: 'Nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého.'"
4,8 Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu
4,9 a řekne mu: "Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět."
4,10 Tu mu Ježíš odpoví: "Jdi z cesty, satane; neboť je psáno: 'Hospodinu, Bohu svému, se budeš klanět a jeho jediného uctívat.'"
4,11 V té chvíli ho ďábel opustil, a hle, andělé přistoupili a obsluhovali ho."