Zdravim všechny,
je mi 15 let, sem z Třebíče moje záliby: hraju na varhany, klavír, klávesy, poslouchám klasiku i moderní hudbu ( hlavně Dan Landa ).
P8120693.bmp (1.97MB)
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 
 
 

Slovo na den...

 

Znovu, možná poprvé si v tichu uvědom, že Bůh nečeká na Tvé dokonalé jednání, na Tvé bezchybné plnění zákona. Čeká, až se skutečně opřeš o jeho Syna, až uvěříš, že on nesl i Tvé viny a zrady. Že to, že jsi před Bohem spravedlivý, je nezasloužený Boží dar. Tuto spravedlnost můžeš přijmout vírou v Ježíše Krista.


Ř 3,23-31  

3,23 všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy;
3,24 jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši.
3,25 Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří. Tak prokázal, že byl spravedlivý, když již dříve trpělivě promíjel hříchy.
3,26 Svou spravedlnost prokázal i v nynějším čase, aby bylo zjevné, že je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo žije z víry v Ježíše.
3,27 Kde zůstala chlouba? Byla vyloučena! Jakým zákonem? Zákonem skutků? Nikoli, nýbrž zákonem víry.  
3,28 Jsme totiž přesvědčeni, že se člověk stává spravedlivým vírou bez skutků zákona.
3,29 Je snad Bůh toliko Bohem židů? Což není též Bohem pohanů? Zajisté i pohanů!
3,30 Vždyť je to jeden a týž Bůh, který obřezané ospravedlní z víry a neobřezané skrze víru.
3,31 To tedy vírou rušíme zákon? Naprosto ne! Naopak, zákon potvrzujeme.